ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

PROJEKT - "S EVIČKOU HRAVO A ZDRAVO"

Ciele projektu:

1. Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.

2. Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.

3. Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

4. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

5. Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

 

Úlohy projektu:

1. Evička prechladla – dramatizácia chorej Evičky, maľované čítanie

2. Evička sa zranila   - ošetrovanie kamaráta – malý záchranár

3. Tajomstvo Evičkinho tela  -  prekážková dráha

4. Evička má zdravé pľúca - pľúcna štafeta

5. Staráme sa o svoje telo - lepenie zdravých a nezdravých potravín na maketu

6. Evička je hladná – kŕmenie Evičky,  obrázkové sudoku

7. Evičku bolia zuby - dramatizácia príbehu o zuboch, modelovanie zubov

V  projekte Zdravý životný štýl by sme chceli oboznámiť deti s našou kamarátkou Evičkou ( bábikou, ktorá simuluje dievčatko v našej  materskej škole ). Deti sa prostredníctvom nej naučia hravou formou poznávať svoje telo. V edukačných aktivitách sa oboznámia so svojim telom, s  jednotlivými orgánmi a ich funkciami, so zdravým obliekaním a stravovaním, s ochranou  zdravia a prevenciou  choroby.

Cieľom nášho projektu je viesť deti k zdravému životnému štýlu, hravou a zábavnou formou vysvetliť význam ovocia a zeleniny a rozpoznať zdravé a nezdravé potraviny. Rôznymi aktivitami sa snažíme v deťoch vytvárať také emocionálne zážitky, ktoré by ich motivovali k zdravej životospráve.

Danými činnosťami v našom projekte, prispievame k rozvoju lepšieho vzťahu detí predškolského veku k zdravej výžive. Pri dodržiavaní správnej výživy nielenže dieťa bude zdravé, ale odnesie si do života aj správne zásady, ktoré odovzdá ďalej svojim deťom. Správnym stravovaním možno predchádzať väčšine civilizačných ochorení.

Deti sú predsa to najcennejšie, čo máme a zároveň i naša budúcnosť a preto im chceme dať do života len to najlepšie.

 

Program školské ovocie – boj proti obezite

Zapájame sa do programu na podporu zdravého životného štýlu a výživy na školách: Školské ovocie.

Naša materská škola sa v tomto školskom roku zapája znova do programu: „Školské ovocie“:

je to pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ peniaze na zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny v školách. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010. Do našej škôlky budeme v rámci programu týždenne dostávať porciu jabĺk alebo ovocnú šťavu - džús pre každé dieťa.

Ciele programu:

-  zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku

-  zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku

-  znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

-  podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Význam ovocia a zeleniny vo výžive:

Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny!

Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie:

-    Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.

-    Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

-    Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.

-    Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.

-    Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.