PROJEKTY

 
Počas školského roku 2017/2018 sa v našej MŠ venujeme štyrom projektom:
 
1. ENVIRONMENTALNA VÝCHOVA V MŠ - vedúca projektu p.uč. Emília Kubicová
 
2. DETI SPOZNÁVAJÚ SVOJE PRÁVA - vedúca projektu p.uč. Katarína Urbanová
 
3. ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI -  vedúca projektu p.uč. Mgr. Slávka Bollová
 
4. ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝLvedúca projektu p.uč. Mgr. Terézia Sovíková