TRIEDY

 
KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV V ŠK.ROKU 2017/18
 

MENO

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Bc. Anna Žáková

11.30- 12.30

11.30- 12.30

11.30- 12.30

11.30- 12.30

11.30- 12.30

 

(každý nepárny týždeň)

----

----

 

----

----

 

 

(každý párny týždeň)

----

----

 

----

----

 

(každý párny týždeň)

----

----

----

 

----

 

(každý párny týždeň)

----

----

 

----

----

 

Podľa vlastnej potreby majú rodičia tiež možnosť dohodnúť si ústne alebo telefonicky individuálny čas konzultácie so všetkými pedagogickými zamestnancami.

 

Kto sa o nás stará:

 

1. TRIEDA  (5 - 6 ročné deti)

p. riaditeľka Bc. Anna Žáková

p.uč. Iveta Kucharčíková

 

2. TRIEDA  (4 - 6 ročné deti)

p.uč. Bc. Zuzana Mrvečková

p.uč.

 

3. TRIEDA  (3 - 4 ročné deti

p.uč. Emília Kubicová

p.uč. Mgr. Sláva Bollová

 

4. TRIEDA  (2,5 - 3 ročné deti)

p. uč. 

p.uč. Katarína Urbanová