AKCIE MŠ - šk. r. 2019/2020

SEPTEMBER

 • Zubožrút"

OKTÓBER

 • Tvorivá jeseň“
 • „Babka, dedko- mám Vás rád“    

NOVEMBER

 • „Evička prechladla“ 
 • „Deň MŠ“       

DECEMBER

 • „Mikuláš“
 • „Vianočná akadémia“

JANUÁR

 • „Vtáčky v zime“
 • „Zimné radovánky“

FEBRUÁR

 •  „Karneval“
 • „Tajomstvo Evičkinho tela“

MAREC

 • „Tajomstvo kníh“
 • „Maľovaná rozprávka“

APRÍL

 • „Naša Zem“
 • Veľká noc“

MÁJ

 • „ Deň matiek“
 •  „Dravce beseda

JÚN

 • „MDD“
 • „Športový deň“
 • „Dovidenia kamaráti“
 

Plánované mesačné aktivity sa budú plniť prostredníctvom edukačných projektov vypracovaných k stanoveným jednotlivým výkonovým štandardom.