AKCIE MŠ

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

 

Plánované mesačné aktivity sa budú plniť prostredníctvom edukačných projektov vypracovaných k stanoveným jednotlivým výkonovým štandardom.