Kniha návštev

karneval a puzzle

Dátum: 23.03.2015 | Vložil: rodičia detičiek ;-)

Ďakujem pani riaditeľke a aj celému kolektívu za zorganizovanie karnevalu a taktiež za súťaž v skladaní puzzle veľká vďaka

rodičia detičiek ;-)

Poďakovanie

Dátum: 19.02.2013 | Vložil: Jaroslav Král - poslanec OZ

ďakujem všetkým aktívnym rodičom, učiteľkám, obslužnému personálu a pani riaditeľke za skutočne vzorný poriadok v MŠ a jej bezprostrednom okolí a najmä za celkovú starostlivosť o to najvzácnejšie čo v obci máme - deti. Za všetkým dobrým, čo ste vykonali a každodenne konáte je vidno množstvo Vašej práce. Aj taká "drobnosť" ako táto web stránka je toho príkladom a je (mala by byť) pre samosprávne orgány obce vzorom.
Zároveň Vás prosím o podporu a úsilie k zvýšeniu bezpečnosti detí v oblasti uzavretia celého areálu (funkčné oplotenie), obnovy osvetlenia areálu, umiestnenie dopravných značiek s obmedzením rýchlosti na ceste III. triedy a obnovy zábradlia u priľahlých brehov Neslušanky. Sú to veci, ktoré sa dlhodobo nedarí presadiť u Vami zvolených zástupcov v samospráve obce.

Pridať nový príspevok