Archív článkov

NOVÉ POKYNY PRE PLATBU STRAVY

24.05.2018 15:28
V časti JEDÁLEŇ nájdete nové pokyny pre platbu. zmena sa týka výšky za stravu.

TLAČIVO - VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

13.10.2017 14:46
V časti dokumenty, tlačivá nájdete nové tlačivo  - VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI spolu s pokynmi, kedy je potrebné ho vyplniť a doniesť podpísané do MŠ.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

13.10.2017 14:38
V časti školská jedáleň sa dozviede pokyny pre platbu stravy pre vaše dieťa na šk. rok 2017/18.

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016/2017

15.09.2017 19:52
V časti dukumenty a tlačivá nájdete Správu o činnosti MŠ za rok 2016/2017

FOTOGALÉRIA AKCIÍ A PROJEKTOV

28.08.2017 20:21
V časti AKCIE MŠ nájdete kompletne spracovanú fotogalériu školských akcií za školský rok 2016/17.

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

28.06.2017 20:10
Ako to už v živote chodí, po škôlke nasleduje škola. A preto sa aj v našej mš  dňa 28.6.2017 lúčili predškoláci so škôlkou. Predškoláci mali pre ostatných kamarátov pripravený bohatý program, ktorý zahŕňal rôzne divadielka, tančeky, básne i piesne.  Za ich celoročnú...

ZOBER LOPTU NIE DROGY

27.06.2017 20:16
Dňa 27.6.2017 sme sa zúčastnili tretieho ročníka Športových hier dievčat a chlapcov materských škôl v okrese Kysucké Nové Mesto – „Zober loptu nie drogy“, ktorý usporiadali Spoločný školský úrad Rudina a Školský úrad KNM v areáli ZŠ- Nábrežná v KNM. Hier sa zúčastnilo 7...

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "DEŇ ENVIRONMENTÁLNYCH HIER"

25.06.2017 21:09
V rámci environmentálnej výchovy sa deti zúčastnili dňa environmentálnych hier. Zoznámili sa so životom v rybníkoch a riek. Spoločne sa zahrali a zabavili pri rybníku, ktorý si vytvorili na školskej záhrade. ŽIVÁ PRÍRODA

ŠPORTOVÝ DEŇ - LETO

08.06.2017 20:14
Deti sa zišli na školskom dvore, kde pani učiteľka ich privítala a oboznámila s plánom športového dopoludnia s disciplínami, ktoré boli pripravené. Následne si všetci zatancovali a zaspievali „Keď si šťastný ...“ potom sa deti rozišli na stanoviská podľa tried a súťaže...

MDD - HASIČI

01.06.2017 20:25
Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (no nie všade) oslavuje každoročne 1. júna.  Na Slovensku  sa oslavuje od roku 1952 a ako by to bolo keby sme tento deň neoslávili aj s našimi...
Záznamy: 1 - 10 zo 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>