4. TRIEDA  (2,5 - 3 ROČNÉ DETI)

My sme trieda najmenších detí. Všetci sme prišli do MŠ prvýkrát. So všetkým sa zoznamujeme a všetko je pre nás nové. Tu Vám priblížime niektoré naše aktivity, ktorým sa venujeme počas školského roka. Objavia sa tu fotografie z našich hier a aktivít, ale aj básne a piesne, ktoré sa počas šk. roka naučíme.

BÁSNIČKY