3. TRIEDA  (3 - 4 ROČNÉ DETI)

My sme trieda 3 - 4 ročných detí. Niektorí z nás prišli do MŠ prvýkrát, niektorí MŠ navštevujú už druhý rok. Tu Vám priblížime niektoré naše aktivity, ktorým sa venujeme počas školského roka. Objavia sa tu fotografie z našich hier a aktivít, ale aj básne a piesne, ktoré sa počas šk. roka naučíme.

BÁSNE A PIESNE