3. TRIEDA  (3 - 4 ROČNÉ DETI)

My sme trieda 3 - 4 ročných detí. Niektorí z nás prišli do MŠ prvýkrát, niektorí MŠ navštevujú už druhý rok. Tu Vám priblížime niektoré naše aktivity, ktorým sa venujeme počas školského roka. Objavia sa tu fotografie z našich hier a aktivít, ale aj básne a piesne, ktoré sa počas šk. roka naučíme.

BÁSNE A PIESNE

JESEŇ

1. Do školičky chodím rád, čaká ma v nej kamarát.  

V škôlke dobrý život máme, učíme sa zabávame.

 

2. Na známosť sa všetkým dáva v jeseni lístie opadáva.

Šu, šu, šu, šumia vetvičky ,vraj naplnia košíčky. 

Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje.

Hop, cup, tralala, jeseň farby rozdáva.

 

3. Padá lístie šuchoce, šuchy, šuchy. 

Zajko po ňom dupoce, dupy, dupy, dupy.

 

4. Spadol orech z orecha ,šup on rovno do mecha.

V mechu boli orechy a smiali sa chi, chi, chi.

 

5. Beží líška cez horu, nesie vrece tvarohu. 

Ježko za ňou uteká, že jej vrece rozpichá.

 

6. Lezie ježko, lezie v lese, jablčka si domov nesie. 

Deti v lese behajú, ježka všade hľadajú.  

Ježko pichá  do všetkých strán, ja sa chytiť nenechám.

Lezie ježko, lezie v lese jablčka si domov nesie

Do lístia sa zahrabal, ľahol si a potom spal.

 

7. To červené jablčko kotúľa sa ľahúčko. 

 Rozbehne sa do trávy a tam ježka pozdraví.

 

8. Oberáme hrušky, slivky, mama nám z nich spraví džem. 

Urobí nám palacinky, ja ich veľmi rada jem.

 

9. Hrášok ja guľatý, šošovička hladká.

Petržlen je strapatý, a mrkvička sladká.

 

10. My sme dobrí kamaráti, máme sa tu všetci radi.

 Pri hračkách sa nebijeme vždy sa s nimi rozdelíme. 

 A potom ich upraceme.

 

11. Pred oknom, za oknom, mala jedno,  dve. 

Červené jablčka dávala ich mne. 

A keď mi ich mala dať, začala sa vykrúcať. 

Že nemá, že nedá, že by bolo zle.

 

ZIMA

12. Hore briežkom, dolu briežkom zapadajú sane sniežkom.

Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel z neba stráž. 

Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé majú očká. 

Dobrý strýčko Mikuláš, pre všetkých dosť darov máš?

 

13. Vianoce sú krásny čas, rodiny sa stretnú zas.

Večer všetci pekne spolu, sadneme si všetci k stolu.

Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do srdiečka. 

Dal nám lásky dosť všetkým pre radosť.

 

14. Hajaj, búvaj Jezuliatko, spinkaj tíško, spinkaj sladko. 

Pokoj boží s tebou vždycky, mávaj preľúbezné sníčky.

 

15. Urobím si snehuliaka, bude paráda, 

Len, čo trochu bielučkého snehu napadá.

Oči, uši, nos a hrniec, miesto čapice.

Budú sa naň dívať všetky deti z ulice.

 

16. Hore brehom, dolu brehom ,zapadla mi chajda snehom.

 Ľudia moji, rata, neviem kde mám vráta.

Sem lopatu, cupi, lupi, spravím chodník do chalupy.  

Vymetiem i dvor, pre zajačka z hôr.

 

17. Ivanko si ruky šúcha, mráz mu vliezol do kožucha. 

Nestoj Ivan, skáč a bež, mráz z kožucha vyženieš.

 

18. Fúka, fúka fujavica , Francke  farbí obe líca.

Fujavica prestala, Francke farba zostala.

 

19. My sme vločky iskieročky, šaty máme snehové,

Keď je zima metelica, do tanca sme hotové.

Veseľme sa kým je čas, kým je zima, kým je mráz.

 

20. Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik, kam schováš?

 Schovám sa do javora, tam je moja komora.

Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik, kam schováš?

Schovám sa do chvojiny, tam sú moje periny.

 

21. Tetka zima upratuje, vločky oknom vysýpa. 

Vetrík  na ne vypiskuje do tanca ich pozýva. 

Krútia vločky sukničkami, už je biely celý svet.

A ty mesiac s hviezdičkami na tu krásu  jasne svieť.

 

22. Vtáčik volá: Jurko, Vierka, dajte zrnko predo dvierka,

Do hladného telíčka, bude z neho pesnička.  

Kto sa v zime nezľutuje, ten ju na jar nepočuje.

 

23. Dievčatko v košíčku dobroty nesie, kto na ňu striehne v tajomnom lese?

To pažravý vlk stále v ňom straší, veď mu pán horár kožuch vypráši.