2. TRIEDA  (4 - 6 ROČNÉ DETI)

My sme trieda 4 - 6 ročných detí. V triede máme aj kamarátov, ktorí sa pripravujú na vstup do základnej školy, ale väčšina z nás bude MŠ navštevovať ešte 1 rok. Tu Vám tu priblížime niektoré naše aktivity, ktorým sa venujeme počas školského roka. Objavia sa tu fotografie z našich hier a aktivít, ale aj básne a piesne, ktoré sa počas šk. roka naučíme.

BÁSNE