1.TRIEDA  (5 - 6 ROČNÉ DETI)

My sme trieda predškolákov. Pripravujeme sa na vstup do základnej školy, a tak Vám tu priblížime niektoré naše aktivity, ktorým sa venujeme počas školského roku. Objavia sa tu fotografie z našich hier a aktivít, ale aj básne a piesne, ktoré sa počas šk. roka naučíme.

BÁSNE