ZOBER LOPTU NIE DROGY

27.06.2017 20:16

Dňa 27.6.2017 sme sa zúčastnili tretieho ročníka Športových hier dievčat a chlapcov materských škôl v okrese Kysucké Nové Mesto – „Zober loptu nie drogy“, ktorý usporiadali Spoločný školský úrad Rudina a Školský úrad KNM v areáli ZŠ- Nábrežná v KNM.

Hier sa zúčastnilo 7 detí z našej MŠ. Súťažili sme v 4 disciplínach – skok z miesta do diaľky, hod na cieľ,  štafetový beh, beh na 40m.

Pre deti bola pripravená i prednáška spojená s praktickou ukážkou Dobrovoľného hasičského zboru v KNM a ukážka práce mestských policajtov. Deti si z tejto akcie odniesli nové poznatky i krásne zážitky.

ZOBER LOPTU NIE DROGY