ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL - "EVIČKA NÁM OCHORELA"

16.02.2017 23:45

Tajomstvo Evičkinho tela  (trieda č.1) – deti sa prostredníctvom vysvetlenia, rozhovoru a obrázkov oboznámili  s tráviacou sústavou. Prerozprávaním o ceste jabĺčka v našom tele si uvedomili ako funguje trávenie jabĺčka v tráviacej sústave. Prešli prekážkovou dráhou, ktorá im pripomínala trávenie. Zvládli polohy posúvanie v sede, kotúľ na vankúšoch, plazenie po lavičke, preliezanie cez tunel a kráčanie po lane.

      

Evička má zdravé pľúca (trieda č. 2) -  tu sa v štafetovom behu oboznámili s funkciou pľúc. Úlohou detí bolo súťažiť v družstvách. Od štartovacej čiary vybehli s bielym kolieskom (čistý vzduch, ktorý vdychujeme)    k obrázku pľúc. Tu položili biele koliesko na zem a zobrali si čierne koliesko, s ktorým bežali naspäť (znečistený vzduch, ktorý vydychujeme). Dodržali stanovené pravidlá a pokyny.

 

Evička sa zranila  (trieda č. 3) – prerozprávaním príbehu Ako sa Evička zranila sa oboznámili so situáciou a prvou pomocou. Praktickou ukážkou - ošetrovaním zranenej Evičky sa učili ako pomôcť zranenému a ako privolať pomoc. Učili sa ako sa správať v čakárni, v lekárni. Priblížili si prácu lekára, pomocnej sestry, sanitkára. Zahrali sa hru „Na záchranárov“, „Na lekára“ a  „Na magistra v lekárni“.

EVIČKA NÁM OCHORELA