ZDRAVÝ ŽIVOTNÁ ŠTÝL - "S EVIČKOU HRAVO A ZDRAVO"

10.11.2016 13:06

Aby sme deti viedli k zdravému životnému štýlu a starostlivosť o seba prebieha v našej MŠ projekt „ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“ z ktorého aktivity sa plnili aj dňa 10.11.2016.

a)     Evička prechladla (trieda č.1)- deti si dramatizáciou chorej Evičky uvedomovali príčinu jej ochorenia. Spoznali niektoré druhy bylinkových čajov- šípka, lipa, púpava. Prostredníctvom maľovaného čítania spoznali ako a čím bola vyliečená prechladnutá Evička.

b)    Staráme sa o svoje telo (trieda č.2)- tu sa deti oboznámili s príbehom o chlapcovi Miškovi, ktorému sa všetci posmievali, lebo bol tučný a z toho aj smutný. V deji si uvedomili, prečo bol Miško obézny, ako si našiel nových kamarátov a čo robil, aby bol veselý. Prostredníctvom obrázkového materiálu si deti pripomenuli, čo je zdravé a čo nie.

c)     Evička je hladná (trieda č.3)- deti sa oboznámili s potravinovou pyramídou. Kŕmili hladnú Evičku- vkladaním do jej úst obalov z rôznych potravín. Následne s pani učiteľkou roztriedili potraviny na zdravé a nezdravé. Z potravinových krabíc postavili pyramídu.

S EVIČKOU HRAVO A ZDRAVO