ZDRAVÁ ŠKOLA - EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

30.09.2017 14:30

Európsky týždeň športu – 23.9. – 30.9.2017

V rámci Európskeho týždňa športu sme pripravili pre deti pohybové aktivity na „maľovanom chodníku“  - na asfaltovej ceste v areáli MŠ. Deti si nielen zašportovali, ale sa aj oboznámili  s pravidlami jednotlivých pohybových hier. Získané poznatky a pohybové zručnosti budú môcť deti rozvíjať aj v samostatných hrách na pobytoch vonku, nakoľko chodník je voľne prístupný všetkým deťom denne.

Našim cieľom bolo predovšetkým rozvíjať hrubú motoriku a pohybové zručnosti detí a zároveň učiť deti nachádzať zábavu a kreativitu v jednoduchosti.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU