ZDOBENIE STROMČEKA

14.12.2018 23:40

Dňa 14.12.2018 sa deti v našej MŠ začali pripravovať na príchod Ježiška. Po oddychu na postieľkach sa tešili na zdobenie vianočného stromčeka. Na pomoc „veľkáčom“ prišli na veľkú triedu aj deti z malých tried a každý si zavesil na stromček svoju vianočnú ozdobu. Pri zdobení hrali deťom vianočné piesne a koledy. Keď bol stromček vyzdobený, deti si pri ňom zaspievali pieseň „Svieť nám stromček jagavý“.

ZDOBENIE STROMČEKA