ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU

24.08.2021 20:18

Milé deti a rodičia,

blíži sa začiatok školského roku a my Vám prinášame niekoľko základných informácií k prevádzke MŠ.

Začiatok školského roku je 

02.09.2021. 

Prevádzka MŠ je 

od 6:30 do 16:00 hod.

Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že spolu zvládneme nový školský rok bez problémov.

Bližšie informácie nájdete:

INFORMAČNOM LISTE 

Pri prvom nástupe je potrebné priniesť vypísané tlačivo (stiahnete kliknutím):

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodičia novoprijatých detí dostali informácie na maily, tí ktorí nedostali mail, prosím kontaktujte vedenie MŠ mailom.

Ďakujeme.