VTÁČIKY V ZIME

25.01.2017 20:50

Dňa 25.1.2017 sa deti všetkých tried zišli v triede č. 1, aby sa spoločne zúčastnili na besede zameranej na starostlivosť o vtáctvo a lesné zvieratá počas zimných, studených mesiacov. Deti sa oboznamovali a prehlbovali si poznatky prostredníctvom krátkeho príbehu o tom „AKO KRIVOUŠKO NAKŔMIL ZVIERATKÁ V LESE“, v ktorom mali možnosť spoznať niektoré druhy vtáctva, ale i lesnej zvery a spôsob starostlivosti o ne. V rámci besedy spoznali rôzne druhy obilnín, semien, ktorými možno prikrmovať vtáctvo, ďalej spoznali rozdiel medzi krmítkom, krmelcom a búdkou. V závere besedy sledovali výrobu krmítka pre vtáky z kokosového orecha, do ktorého bola vyrobená hmota (tuk zmiešaný so semiankami). Vyrobenou hmotou bola vyplnená polovica vydlabaného kokosového orecha, druhá polovica bola použitá ako strieška. Počas pobytu vonku sme vyrobenú dobrotu umiestnili spoločne na krmítko pre vtáky, ktoré už bolo zavesené na strome, do krmítka sme ešte dosypali semienka.

VTÁČIKY V ZIME