VIANOČNÁ BESIEDKA

21.12.2016 19:38

V našej MŠ sa vianočný čas spája s výzdobou stromčeka a vianočnou besiedkou. Besiedku, ktorá sa uskutočnila dňa 21.12.2016 otvorila slávnostným príhovorom a príbehom o narodení Jezuliatka p . uč. Faustínka s deťmi druhej triedy, ktoré tento príbeh stvárnili aj dramaticky. Každá trieda mala pripravený krátky program, ktorým potešili kamarátov z ostatných tried. Vyvrcholením bolo hľadanie vianočných darčekov a následne ich rozbalenie. Deti sa darčekom potešili a za odmenu Ježiškovi zaspievali spoločne pri jasličkách pesničku.

VIANOCE