ÚCTA K STARŠÍM

27.10.2016 12:31

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. V našej MŠ vštepujeme deťom lásku k svojim najbližším. V októbri sme sa viac ako inokedy venovali tejto tematike a nacvičili sme s deťmi program na oslavu sviatku dedkov a babičiek. Deti prvej a druhej triedy pozvali svojich starých rodičov do MŠ na spoločnú besiedku. Básničkami a piesňami im spríjemnili chvíle strávené v MŠ a rozveselili ich aj krátkymi divadielkami. V závere besiedky svojim najbližším odovzdali pripravený darček a vyslúžili si úprimné objatie.

ÚCTA K STARŠÍM