ŠPORTOVÝ DEŇ - LETO

08.06.2017 20:14

Deti sa zišli na školskom dvore, kde pani učiteľka ich privítala a oboznámila s plánom športového dopoludnia s disciplínami, ktoré boli pripravené. Následne si všetci zatancovali a zaspievali „Keď si šťastný ...“ potom sa deti rozišli na stanoviská podľa tried a súťaže začali. Na záver bolo zhodnotenie a deti boli odmenené sladkosťou a medailou.

ŠPORTOVÝ DEŇ