ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

13.10.2017 14:38

V časti školská jedáleň sa dozviede pokyny pre platbu stravy pre vaše dieťa na šk. rok 2017/18.