ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - "NAŠE KNIŽKY KAMARÁTKY"

25.10.2016 00:46

Aktivita :  Naše knižky kamarátky -Október

-    znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

-     oboznámenie sa s detskou knižnicou v triede

-    čítanie vybranej knižky počas príležitostných chvíľ

Učiteľka vzbudila záujem o knihy námetovou hrou na knižnicu. Deti si voľne prezreli knihy, určili, ktorá kniha sa im najviac páči a odôvodnili svoje tvrdenie. Deti spolu s učiteľkou  zdôvodnili  význam kníh, čo nám kniha ponúka a prináša. Rozdelili knihy podľa žánrov. Deti sa oboznámili s konvenciou tlače.

Deti si na záver aktivity vybrali knižku, ktorú im učiteľka bude čítať počas príležitostných chvíľ a pred popoludňajším oddychom.

NAŠE KNIŽKY KAMARÁTKY