ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - "LIST JEŽIŠKOVI A ODOVZDÁVANIE KNÍH"

22.12.2016 00:40

Aktivita : Píšeme list Ježiškovi- december

-          Rozhovor o Vianociach

-          Čítanie príbehu/rozprávky Dievčatko so zápalkami/ O vianočnom stromčeku

-          písanie listu Ježiškovi

-          dotvorenie výtvarne listu

-          čítanie listu

Deti spolu s učiteľkou  napísali list Ježiškovi, v ktorom mu ďakovali za všetko čo majú. Učiteľka zaznamenávala výpovede deti na papier- list. V liste sa deti zamerali na poďakovanie za veci hmotné i nehmotné- láska, domov, smiech, teplo, rodičia, kamaráti a iné. Deti nakoniec list dozdobili, dokreslili podľa svojich predstáv. List sa prečítal za každú triedu na Vianočnej besiedke- Posedenie pri Vianočnom stromčeku.

LIST JEŽIŠKOVI A ODOVZDÁVANIE KNÍH