ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

27.06.2018 20:34

Dňa 27.6. 2018 sa uskutočnilo v našej MŠ veľké lúčenie predškolákov s MŠ, ale i lúčenie ostatných detí s predškolákmi. Všetky deti z MŠ so svojimi pani učiteľkami sa zišli na veľkej triede, kde na nich čakalo krásne predškolácke tablo. Deti si posadali a privítala ich pani učiteľka Mrvečková a zároveň ich oboznámila s tým, prečo sa deti zišli a čo ich bude čakať. Po úvodnom príhovore zahájila program, ktorý si pre deti pripravili práve lúčiaci sa predškoláci. Na začiatku im zaspievali Rozlúčkovú pieseň, potom im zarecitovali básne predškoláci z druhej triedy. Následne im zahrali krátke divadielko O ježkovi a jabĺčku. Po nich nasledovalo divadielko o Vajíčku, ktoré hľadalo svoju mamičku a to už zahrali predškoláci z 1. triedy. Na záver si deti spoločne zaspievali pieseň Dovidenia milá škôlka, podali si ruky so svojimi kamarátmi, rozdali si darčeky a odfotili sa pri table.

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI