PUZZLE

31.03.2017 20:13

Počas mesiaca marec,  v rámci „Marec mesiac knihy“ sa deti na jednotlivých triedach v rôznych vzdelávacích aktivitách a za pomoci pani učiteliek preniesli do Krajiny rozprávkova“, oboznamovali sa s rozprávkami a rozprávkovými postavami, ich kladnými a zápornými vlastnosťami, oboznamovali sa s veršovanými rozprávkami. Deťom sa aktivity páčili, najmä aktivita „ Z rozprávky do rozprávky“, kde sa mohli zahrať zaspievať si , uhádnuť formou hádaniek a obrázkov názov rozprávky „prečítať“ maľované čítanie, súťažili, kto uhádne rozprávku a nazbiera najviac bodov, nakoniec si zasúťažili v skladaní rozprávkových puzzlí. Na záver boli deti za svoju šikovnosť odmenené.

PUZZLE