PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ- HÁDANKOVO

25.01.2019 22:57

HÁDANKOVO –deti sa oboznamovali s preneseným významom slov prostredníctvom aktivít ktoré boli zamerané na hádanky. Spoločne s učiteľkou si mohli zahrať hry ako „Hádaj načo myslím“, „Čelovka“ alebo hry s obrázkami. Hrou si deti mohli precvičiť tvorbu viet, otázok alebo si rozšíriť slovnú zásobu.

HÁDANKOVO