ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - "POD HRÍBOM"

24.11.2016 00:43

Aktivita : Pod hríbom/ - November

-          Používa knihu správnym spôsobom

-          Čítanie rozprávky Pod hríbom /Pampúšik

-          Hra na hubara

-          -omaľovánka-Pod hríbom

-          -dramatizácia deja

POD HRÍBOM, Vladimír Sutejev: Rozprávky o zvieratkách

Učiteľka viedla rozhovor s deťmi o prečítanej rozprávke.

Učiteľka sa pýtala detí, aké zvieratká vystupovali v rozprávke. Aké pocity a dojmy mali deti z prečítaného textu? Čo sa stalo s hríbikom počas dažďa?

-    deti si spolu s učiteľkou, čítali text, na konci sa zahrali hru na hubára

-    Deti na záver aktivity vymaľovali ilustrácie z rozprávky Pod hríbom. 

-    Z obrázkov vytvorili dej a obrázky pripli na tabuľu, tak aby si rozprávku mohli pripomenúť v priebehu týždňa.  

-    Na konci týždňa sa deti pokúsili zdramatizovať danú rozprávku.

POD HRÍBOM