NÁVŠTEVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

02.04.2017 20:08

Predškoláci 1. a 2. triedy boli na návšteve u prvákov v ZŠ. Pani učiteľky v jednotlivých triedach predškolákov milo privítali a oboznámili ich s niektorými aktivitami, ktoré ich v škole čakajú. Prváci čítali, počítali, pracovali v zošitoch. V ten istý deň poobede predškolákov čakala veľká udalosť a to samotný zápis do prvého ročníka ZŚ.

NÁVŠTEVA ZŠ