MOTÝLIA ZÁHRADA

30.05.2017 23:54

Prostredníctvom aktivity „Motýlia záhrada“ mali deti možnosť sledovať vývoj motýľov. Na triedy č. 1 a č. 2. bolo zakúpených 10 húseníc v plastovej nádobke. Húsenice v nádobke deti pozorovali, no nesmeli nádobu otvoriť, až kým sa húsenice  nezakuklili o viečko  nádoby. Po zakuklení sme s deťmi viečko aj s húsenicami premiestnili do sieťky tak, aby zakuklené húsenice viseli. Deti každé ráno čakali, a pozorovali, kedy sa z húseníc v kuklách stanú krásne motýle- Babôčky Bodliakové. Deti si formou zážitku detailne zapamätali ako prebieha životný cyklus motýľov. Spoločné vypúšťanie motýľov do prírody celý zážitok ešte umocnil.30.5.2017 sa deti s motýľmi rozlúčili a zamávali im na cestu.

MOTÝLIA ZÁHRADA