ĽUDOVÉ NÁSTROJE - OČOVÁ

23.02.2017 23:01

Pán Anton náučnou a zábavnou formou predviedol deťom hru na archaické ľudové nástroje ako je fujara, pišťala, gajdy, drumbľa, heligónka a iné. Učiteľkám a deťom hudobník ukázal ako sa dá hrať aj na „rúre od vysávača“, ak sa chce. Nakoniec si vybraní "hôrni chlapci" na ľudovú nôtu zatancovali so svojimi učiteľkami. Škôlkari nakoniec pána Antona odmenili niekoľkými ľudovými pesničkami.

ĽUDOVÉ NÁSTROJE