KARNEVAL

22.02.2017 23:46

Dňa 22.2.2017 poriadala naša MŠ karneval pre všetky deti, ktoré ju navštevujú. Deti sa na karneval dlho pripravovali a v deň karnevalu prišli do MŠ v krásnych kostýmoch. Po desiate v jedálni sa deti s pani učiteľkami presunuli jednotlivo po triedach do telocvične ZŠ, kde na nich čakala bohatá karnevalová výzdoba. Deti sa predstavili vo svojich kostýmoch a spoločne si zatancovali a zaspievali na piesne ktoré si na karneval pripravili a to:

1.       Fíha trala la- Rozcvička

2.      Fíha trala la- Bum-bác

3.      Smejko a Tanculienka- Kačací tanec

4.      Na hada

5.      Ide, ide vláčik

6.      Ping-pong

7.      eRko- Tanec žiaroviek

8.     Kokodance

9.      Ide, ide vláčik

10.  Ram zam zam

11.   Pláva kačka

12.  Ide, ide slon

13.  Naša Zem je guľatá

 

Po programe nasledovala voľná zábava. Každá maska bola odmenená a pred obedom sme sa všetci spoločne presunuli naspäť do budovy MŠ.

KARNEVAL