JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

12.10.2016 15:43

K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody a plodov. Preto sa aj tento rok dňa 12.10.2016 v našej MŠ uskutočnili jesenné tvorivé dielne. Rodičia spolu s deťmi a p. učiteľkami ukázali svoje zručnosti, fantáziu a kreativitu. Milo prekvapili svojimi výrobkami z prírodnín. Prezentovali čo všetko sa dá z plodov jesene vytvoriť. Zhotovenými prácami sme vyzdobili chodbu MŠ a časť výrobkov putovala na miestnu výstavu ovocia a zeleniny v Katolíckom kultúrnom dome. Za usilovnosť boli deti odmenené vitamínkami - jablko, džús, ovocno-cereálna tyčinka. Naďalej budeme v tejto práci pokračovať , hľadať nové nápady a možnosti dobrej spolupráce rodičov, detí a p. učiteliek.

TVORIVÉ DIELNE