ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "ZHOTOVOVANIE VIANOČNÝCH OZDOB"

12.12.2016 11:14

Počas decembra sa deti spoločne s p. uč. pripravovali na sviatok Vianoc. Spoločne pripravovali a zhotovovali vianočné ozdoby z ekologických materiálov1.       Spoločne sa rozprávali o blížiacich sa vianočných sviatkoch, ako sa na ne pripravujeme doma a v materskej škole. Deti na jednotlivých triedach vytvárali:

1.treda: vtáčiky z farebného a notového papiera na drevených štipcoch

2.trieda: vianočné stromčeky z kartón u a Jezuliatko v orechovej škrupine

3.trieda: anjelikovia z bielych papierových obrúskov a zlatých stužiek

4.trieda:hviezdy z nastrihaných roliek toaletného papiera s nalepenými vyrazenými snehovými vločkami                                    

Na záver pred Vianocami ozdobili vianočný stromček zhotovenými ozdobami a počúvali vianočné piesne.

VIANOČNÉ OZDOBY