ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "OD SEMIENKA K RASTLINKE"

30.03.2018 22:26

Tajomstvo života rastlín sme si priblížili aktivitou, ktorpu sme pozorovali rast rastliniek - klíčkou. 

OD SEMIENKA K RASTLINKE