ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "DEŇ ENVIRONMENTÁLNYCH HIER"

25.06.2017 21:09

V rámci environmentálnej výchovy sa deti zúčastnili dňa environmentálnych hier. Zoznámili sa so životom v rybníkoch a riek. Spoločne sa zahrali a zabavili pri rybníku, ktorý si vytvorili na školskej záhrade.

ŽIVÁ PRÍRODA