DIVADLO "SIMSALALA"

24.11.2016 15:04

Našu MŠ navštívila speváčka Simsalala v pútavej pestrofarebnej sukni a dlhými vlasmi. Predviedla deťom podľa hudby a spevu veľmi pekné pohybové improvizácie, do ktorých sa postupne zapojili veľké aj malé deti. Simsala svojimi pohybmi očarila nielen deti ale aj p. učiteľky. Deťom rozdala detské nástroje, na ktorých udierali do rytmu piesní a zároveň aj spoločne spievali. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a Simsala ich odmenila omaľovankou, na ktorej bola nakreslená. Divadlo bolo zamerané na sluchové vnímanie hudobno-pohybovú a rytmickú výchovu.

DIVADLO SIMSALALA