DETI POZNÁVAJÚ SVOJE PRÁVA - "PODAJ MI RÚČKU"

01.02.2017 21:43

Dieťa má právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

Cieľom aktivity bolo formovať sebareguláciu správania, schopnosť nezištne pomáhať iným, mať vnútorné uspokojenie z tejto pomoci.

Postup: Vytvorili sme dvojice detí, jedno dieťa malo zaviazané oči, pravou rukou držalo kamaráta za plece, ktorý ho bezpečne previedol pomedzi prekážky v teréne alebo umelo vytvorené v triede. Deti si úlohy vymenili

Námety na obmenu úloh:

• previedli kamaráta so zaviazanými očami cez lavičku, dieťa držalo kamaráta za driek,

• pohybovali sa v priestore so zaviazanými očami v smere prichádzajúceho jemného zvuku

• úlohou bolo uhádnuť podľa hmatu, predmet, GT, telesá

• úlohou bolo uhádnuť podľa chuti potraviny - ovocie

Túto aktivitu sme plnili počas ranných ZC

 

PODAJ MI RÚČKU