DETI POZNÁVAJÚ SVOJE PRÁVA - "MENINOVÝ KRÁĽ"

26.11.2016 21:49

Aktivita : „Meninový kráľ“ (vždy, keď ma niekto sviatok v priebehu roka)

Deti majú právo na meno, na pekné oslovenie. Svoje meno máme radi.

Gratulácia s básničkami a pesničkami vždy, keď má niektoré dieťa sviatok

MENINOVÝ KRÁĽ