DETI POZNÁVAJÚ SVOJE PRÁVA - "DETI SVETA"

12.01.2017 21:54

Všetky deti sú si rovné: nezáleží, kto sú tvoji rodičia, akú máš farbu pleti, akého si pohlavia či vierovyznania, čo si myslíš, akým jazykom hovoríš, či si telesne alebo inak postihnutý/-á, alebo či si bohatý/-á alebo chudobný/-á.

Cieľ: Zaujať pozitívne a empatické postoje k multikultúrnej a sociálnoekonomickej rozmanitosti ľudstva.

Aktivitu sme začali 9.1.2017 rozprávaním príbehu O Zahre, ktorá pochádzala z veľkej rodiny, boli chudobní a ona musela doma pomáhať, nemohla chodiť ani do školy. Rozprávali sme o tom, aké krajiny deti poznajú, kde boli na dovolenke, čo sa im tam páčilo. Následne sme si spolu prezerali encyklopédie, v ktorých boli zobrazené rôzne krajiny, kontinenty, ľudia v jednotlivých krajinách a svetadieloch.  Upozorňovala som na typické a významné miesta krajín, ukazovala som obyvateľov, rozdiely v spôsobe života, deti si skladali Puzzle detí iných národností.

DETI SVETA