ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "DEŇ ZEME""

27.04.2017 22:27

Pri príležitosti Dňa zeme uskutočnili deti našej MŠ 24.4.2017 a 27.4.2017 nasledovné aktivity:

- prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli ,,Triedime odpad a Krajina Recyklonia“ si deti utvárali poznatky o dôležitosti správneho triedenia odpadu ,o jeho ďalšom spracovaní a využití.

- počas vychádzky do prírody v hre ,,Na malých ochranárov“ si rozvíjali environmentálne cítenie a kladný vzťah k životnému prostrediu .Zbierali odpadky, ktoré potom triedili do kontajnerov umiestnených v blízkosti MŠ.

- zapojili sa do skrášľovania areálu MŠ, pomáhali pri sadení kvetov do pneumatík v školskej záhrade.

DEŇ ZEME