DEŇ NARCISOV

07.04.2017 22:22

7. apríl 2017 patril „Dňu narcisov.“  Žltá farba kvetu je symbolom života a nádeje. Naša MŠ  sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky, ktorá je určená na pomoc onkologickým pacientom a na výskumné účely v boji proti rakovine. Prostredníctvom tejto aktivity sme u detí utvárali základy empatie, prosociálne cítenie a správanie sa k chorým ,radosť z obdarovania tých, ktorí to najviac potrebujú. Vyzbieralo sa 76,10 euro.

DEŇ NARCISOV