DEŇ NARCISOV

13.04.2018 14:27

Zdravie iných nám nie je ľahostajné a vedieme k tomu aj naše deti. Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky a na Deň narcisov sme usporiadali zbierku, v rámci ktorej sa nám podarilo vyzbierať .......... EUR.

DEŇ NARCISOV