DEŇ MATIEK

18.05.2017 22:20

Pri príležitosti osláv sviatku „Deň matiek“ sa v našej MŠ poriadala dňa 18.5.2017 slávnosť pre všetky mamičky. Deti mali pre deti pripravený pekný program plný básní piesní, divadielok, či krátkych scénok. Po skončení besiedky deti obdarovali mamičky darčekom (záložka do knihy, zdobená slamka do nápoja, ....) a každej mamičke do rúk vložili aj kvietok. Mamičky deti pochválili a obdarili ich hlasným potleskom. Deti z predškolskej triedy oslávili tento sviatok zo svojimi mamičkami 21.5.2017 ale v KKD v Nesluši, kde zažili trochu inú atmosféru, vyskúšali si recitovanie, či spievanie z vysokého javiska a do mikrofónu a tlieskalo im oveľa väčšie publikum.

DEŇ MATIEK