DEŇ MATIEK

15.05.2018 14:18

Pri príležitosti osláv sviatku všetkých mám, si deti materskej školy pripravili pre mamičky program, ktorý 1. a 2. trieda odprezentovala v KKD v Nesluši. Pre svoje mamičky si okrem básničiek, pesničiek, ale i divadielok pripravili i malé darčeky – srdiečka a taktiež pozornosť v podobe kvetu. Mamičkám sa predstavenie páčilo a snahu svojich ratolestí odmenili úprimným a hlučným potleskom. Detí menších tried, teda 3. a 4. triedy usporiadali oslavy sviatku mamičiek na pôde MŚ a taktiež sa tešili bohatej účasti a to nie len mamičiek, ale i starých mám, či dokonca oteckov.

DEŇ MATIEK