DEŇ HRAČKY

16.09.2016 12:01

Počas týždňa od 12.9. – 16.9.2016 v mesiaci september, boli deti vedené k prosociálnemu správaniu. Prostredníctvom svojich hračiek, ktoré si priniesli z domu sa učili  o týchto svojich obľúbených hračkách porozprávať ostatným deťom, s  týmito hračkami sa podeliť a obdarovať svojich nových kamarátov. Deti tak nadväzovali užší kontakt s pani učiteľkou aj so spolužiakmi v triede, rozvíjali  si dobré vôľové vlastnosti – prosociálne správanie + jazykové zručnosti.

DEŇ HRAČKY