ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - ČO UKRÝVA LES

21.06.2018 22:43

V mesiaci jún sa deti oboznamovali so životom stromov. Nielenže sa o nich porozprávali, ale aj pozorovali v ich prirodzenom prostredí a spoločne vytvorili obraz stromu.

ČO UKRÝVA LES