ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - ČO SI STROMY ROZPRÁVALI?

30.11.2017 12:44

V mesiaci november uskutočnili p.učiteľky  environmentálnu aktivitu

 ,,Čo si stromy rozprávali?“

Deti počas vychádzky pozorovali stromy v okolí MŠ. Každá trieda si vybrala svoj ,,Strom poznania“, ktorý budú deti  ďalej pozorovať, vnímať jeho premeny vplyvom striedania ročných období .V jeseni si všímali sfarbenie a opadávanie listov ,dozrievanie plodov. Pozorovali výšku stromu, šírku kmeňa, obkresľovali štruktúru kôry. Dotýkali sa stromu, hladili jeho povrch a pritom vyjadrovali svoje aktuálna pocity .Nazbierané listy a jesenné plody využili v pracovných a výtvarných činnostiach.

ČO SI STROMY ROZPRÁVALI