CESTA ZA ZDRAVÍM

30.09.2016 11:40

Počas mesiaca SEPTEMBER si deti na jednotlivých triedach za pomoci pani učiteliek a rôznych vzdelávacích aktivít z oblasti „Zdravie a pohyb – Hygiena a sebaobslužné činnosti“  si osvojovali základné hygienické návyky, ako napr. použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety..., počúvali a pozerali piesne na DVD s touto tématikou: M.Jaroš  - Veselé zúbky, Čisté rúčky, Čanaky, Podhradská – Do mestečka Poriadkova, O umývaní rúk, Zúbky, Choroba. Deťom sa aktivity páčili, zaujala ich najmä aktivita „Čistím zúbky“, počas ktorej muselo každé dieťa vyčistiť jedny zúbky (na papieri, ktoré boli zalaminované a po po nich čiernou fixou pokreslené zubné kazy) reálnou zubnou kefkou.

CESTA ZA ZDRAVÍM