FOTOGALÉRIA PROJEKTY

PRÁVA DETÍ - MENINOVÝ KRÁĽ

20.02.2019 21:45
Aktivita Meninový kráľ sa viaže k detským právam a to, že každé dieťa má právo na meno. Deti si vzájomne blahoželajú a obdarúvajú sa. MENINOVÝ KRÁĽ

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - NA NÁVŠTEVE V LESE

07.02.2019 00:49
Dňa 7.2.2019 sme v našej materskej škole privítali v rámci enviromentálnej výchovy lesného pedagóga pána Ing. Jána Vojteka. V priebehu prednášky sa deti z 3. a 4. triedy na začiatku zahrali o zvieracie rodinky. Hra bola zameraná na spoznávanie a zoznamovanie sa detí...

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ- HÁDANKOVO

25.01.2019 22:57
HÁDANKOVO –deti sa oboznamovali s preneseným významom slov prostredníctvom aktivít ktoré boli zamerané na hádanky. Spoločne s učiteľkou si mohli zahrať hry ako „Hádaj načo myslím“, „Čelovka“ alebo hry s obrázkami. Hrou si deti mohli precvičiť tvorbu viet, otázok alebo si rozšíriť...

PRÁVA DETÍ - ZAHRA

25.01.2019 22:34
ZAHRA – deti sa s pani učiteľkou rozprávali o škole, kde budú za chvíľu chodiť. Rozhovor o pomôckach, ktoré budú v škole potrebovať, tašky už niektoré deti dostali pod stromček. Pani učiteľka zmenila tému a porozprávala im príbeh o Zahre, ktorá nemohla chodiť do...

PRÁVA DETÍ - SUŠIENKY

22.12.2018 22:25
SUŠIENKY – v tomto vianočnom čase keď sa navzájom obdarúvame sme chceli deťom povedať, že na svete sú deti, ktoré nemajú všetko dokonca ani dostatok jedla. Sledovali sme reakciu detí čo spravia ak sa niekomu neujde /perník, sušienka, cukrík/ či sú ochotné podeliť sa s kamarátmi. SUŠIENKY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ - LIST JEŽIŠKOVI

15.12.2018 23:35
PÍŠEME LIST JEŽIŠKOVI – cieľom aktivity bolo, aby sa deti oboznámili s písanou rečou a vedeli vysvetliť prečo je tento spôsob reči pre nás dôležitá. Spoločne s učiteľkou na každej triede napísali list Ježiškovi. List obohatili o svoje kresby zo svojimi prianiami pod stromček. LIST JEŽIŠKOVI

ZDRAVÁ ŠKOLA - S EVIČKOU "HRAVO A ZDRAVO"

30.11.2018 22:03
Počas mesiaca november sa v triedach MŠ uskutočnila aktivita „S Evičkou hravo a zdravo“. Aktivita bola zameraná na opis ľudského tela v základných anatomických kategóriách. Deti boli rozdelené do niekoľkých družstiev. Prostredníctvom hrových činností a rozličných súťaživých hier si...

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - PRIPRAVUJEME SA NA VIANOCE

29.11.2018 00:22
Dňa 29.11.2018 sa v spolupráci s CVČ uskutočnila aktivita „Pripravujeme sa na Vianoce“. P. uč. Vidumská porozprávala predškolákom o ľudových tradíciách v predvianočnom období-Advente. Vysvetlila im, čo symbolizujú štyri sviečky na adventnom...

PRÁVA DETÍ - MôJ DOMOV

26.11.2018 22:08
MôJ DOMOV – Učiteľka viedla s deťmi riadený rozhovor na tému „strach“ , ak sa niečoho bojíme kde sa cítime v bezpečí? „DOMA“ rozhovor sa rozvinul, deti hovorili o tom čoho sa báli, pokračovali  rozprávkou „O troch prasiatkach“ – triedili domčeky podľa materiálu, stavali si...

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ- V.G.SUTEJEV ROZPRÁVKY O ZVIERATKÁCH

25.11.2018 21:37
V.G.SUTEJEV ROZPRÁVKY O ZVIERATKÁCH – Pri spoločnom čítaní si rozprávkovej knihy od V. G. Sutejeva Rozprávky o zvieratkách. Deti mohli na základe výraznej ilustrácie rozprávky -  Pod hríbom spoločne s pani učiteľkou tento krásny príbeh prečítať a prerozprávať jej priebeh....
1 | 2 >>