FOTOGALÉRIA PROJEKTY

PRÁVA DETÍ - MENINOVÝ KRÁĽ

30.06.2018 13:16
MENINOVÝ  KRÁL  -  táto aktivita viedla deti k tomu aby si vedeli vážiť svoje meno. Konala sa po celý rok. Oslávenec mal na stole napísané svoje meno a prijímal gratulácie od kamarátov. Každého gratulanta obdaroval. Deti mu zaželali všetko dobré, zaspievali, zarecitovali...

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - ČO UKRÝVA LES

21.06.2018 22:43
V mesiaci jún sa deti oboznamovali so životom stromov. Nielenže sa o nich porozprávali, ale aj pozorovali v ich prirodzenom prostredí a spoločne vytvorili obraz stromu. ČO UKRÝVA LES

PRÁVA DETÍ - DETI SVETA

03.06.2018 22:55
DETI  SVETA – deti s pani učiteľkou sa rozprávali o rôznych krajinách, prezerali encyklopédie, skladali puzzle detí rôznych národností, vytvárali koláž zemegule, hľadali zvieratá ktoré žijú v iných krajinách, rozprávali sa o tom ako sa asi hrajú deti tam, kde nemajú toľko...

PRÁVA DETÍ - MALÁ OPUSTENÁ HVIEZDIČKA

20.05.2018 23:00
MALÁ OPUSTENÁ HVIEZDIČKA – na základe príbehu „O opustenej hviezdičke“ si deti priblížili význam slova osamelý, prišli na to, že nikto nechce byť sám a opustený. Každý sa teší ak ho má niekto rád a rozumie mu. MALÁ OPUSTENÁ HVIEZDIČKA

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "OD SEMIENKA K RASTLINKE"

30.03.2018 22:26
Tajomstvo života rastlín sme si priblížili aktivitou, ktorpu sme pozorovali rast rastliniek - klíčkou.  OD SEMIENKA K RASTLINKE

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ - ROZPRÁVKY OČAMI DETÍ

25.03.2018 14:45
Marec patrí knihe, a tak si deti spoločne vyvtorili výstavu z vlastných diel na tému ROZPRÁVKA DETSKÝMI OČAMI.  ROZPRÁVKY OČAMI DETÍ

ZDRAVÁ ŠKOLA - ČISTÉ ZÚBKY

05.03.2018 13:55
V rámci projektu Zdravá škola sa deti 5.3. 2018 rozprávali na tému Zúbky. Rozprávali si čo škodí a čo prospieva nášmu chrupu, predviedli si správnu techniku čistenia zúbkov a so zubnými kefkami a pastami si svoje perličky aj vyčistili. Ani jeden zúbok nezostal špinavý a zubný kaz bol zničený. ČISTÉ...

PRÁVA DETÍ - PODAJ MI RÚČKU

25.02.2018 23:06
PODAJ MI RÚČKU – deti si vybrali kamaráta ktorému dôverujú aby ich previedol so zaviazanými očami cez lavičku, pomedzi prekážky, za zvukom...  právo na zvláštnu opateru pri telesnom alebo duševnom postihnutí PODAJ MI RÚČKU

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ- KRAJINA RÝMOV

22.02.2018 23:25
KRAJINA RÝMOV – deti sa hrovou formou, rozhodovali či sa dve slová rýmujú. Najprv si deti v 1. a 2. triedy vypočuli príbeh od Ľubomíra Feldeka Zelené Jelene o dvoch kamarátoch, maliarovi a básnikovi. Ktorý sa rozhodli spoločne vytvoriť obrazobáseň. Po vypočutí príbehu deti...

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ- HÁDANKOVO

25.01.2018 23:13
HÁDANKOVO – cieľom aktivity bolo oboznámenie sa detí s preneseným významom slov prostredníctvom hádaniek. Spoločne s pani učiteľkami si zahrali hru „Hádaj načo myslím“ alebo hru „Čelovka“ kde mali deti pripevnené obrázky pomocou čelenky na hlave a ich úlohou bolo zistiť na akú...
1 | 2 | 3 >>