FOTOGALÉRIA PROJEKTY

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "DEŇ ENVIRONMENTÁLNYCH HIER"

25.06.2017 21:09
V rámci environmentálnej výchovy sa deti zúčastnili dňa environmentálnych hier. Zoznámili sa so životom v rybníkoch a riek. Spoločne sa zahrali a zabavili pri rybníku, ktorý si vytvorili na školskej záhrade. ŽIVÁ PRÍRODA

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "DEŇ ZEME""

27.04.2017 22:27
Pri príležitosti Dňa zeme uskutočnili deti našej MŠ 24.4.2017 a 27.4.2017 nasledovné aktivity: - prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli ,,Triedime odpad a Krajina Recyklonia“ si deti utvárali poznatky o dôležitosti správneho triedenia odpadu ,o jeho ďalšom spracovaní...

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - OD SEMIENKA K RASTLINKE

03.04.2017 20:11
Dňa 3.4.2017 sa uskutočnila environmentálna aktivita ,, Od semienka k rastlinke“. Bola zameraná na skúmanie a priame pozorovanie klíčenia a rastu rastlín. Deti robili pokusy s fazuľou, utvárali si poznatky o tom, čo rastliny potrebujú pre svoj rast. Do košíčkov...

ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - "TVORBA KNIHY"

30.03.2017 20:18
„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ A keďže naše deti majú knihy veľmi radi, často si ich prezerajú a s pani učiteľkami čítajú rozhodli sa, že si nejaké knižky aj vyrobia. No nie hocijaké, ale rozprávkové. Deti sa na tvorbu knihy...

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL - "EVIČKA NÁM OCHORELA"

16.02.2017 23:45
Tajomstvo Evičkinho tela  (trieda č.1) – deti sa prostredníctvom vysvetlenia, rozhovoru a obrázkov oboznámili  s tráviacou sústavou. Prerozprávaním o ceste jabĺčka v našom tele si uvedomili ako funguje trávenie jabĺčka v tráviacej sústave. Prešli prekážkovou...

DETI POZNÁVAJÚ SVOJE PRÁVA - "PODAJ MI RÚČKU"

01.02.2017 21:43
Dieťa má právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí. Cieľom aktivity bolo formovať sebareguláciu správania, schopnosť nezištne pomáhať iným, mať vnútorné uspokojenie z tejto pomoci. Postup: Vytvorili sme dvojice detí, jedno dieťa malo zaviazané oči, pravou rukou...

DETI POZNÁVAJÚ SVOJE PRÁVA - "DETI SVETA"

12.01.2017 21:54
Všetky deti sú si rovné: nezáleží, kto sú tvoji rodičia, akú máš farbu pleti, akého si pohlavia či vierovyznania, čo si myslíš, akým jazykom hovoríš, či si telesne alebo inak postihnutý/-á, alebo či si bohatý/-á alebo chudobný/-á. Cieľ: Zaujať pozitívne a empatické postoje k multikultúrnej a...

ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - "LIST JEŽIŠKOVI A ODOVZDÁVANIE KNÍH"

22.12.2016 00:40
Aktivita : Píšeme list Ježiškovi- december -          Rozhovor o Vianociach -          Čítanie príbehu/rozprávky Dievčatko so zápalkami/ O vianočnom...

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - "ZHOTOVOVANIE VIANOČNÝCH OZDOB"

12.12.2016 11:14
Počas decembra sa deti spoločne s p. uč. pripravovali na sviatok Vianoc. Spoločne pripravovali a zhotovovali vianočné ozdoby z ekologických materiálov1.       Spoločne sa rozprávali o blížiacich sa vianočných sviatkoch, ako sa na ne pripravujeme doma a v materskej...

DETI POZNÁVAJÚ SVOJE PRÁVA - "MENINOVÝ KRÁĽ"

26.11.2016 21:49
Aktivita : „Meninový kráľ“ (vždy, keď ma niekto sviatok v priebehu roka) Deti majú právo na meno, na pekné oslovenie. Svoje meno máme radi. Gratulácia s básničkami a pesničkami vždy, keď má niektoré dieťa sviatok MENINOVÝ KRÁĽ
1 | 2 >>