FOTOGALÉRIA AKCIÍ

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

28.06.2017 20:10
Ako to už v živote chodí, po škôlke nasleduje škola. A preto sa aj v našej mš  dňa 28.6.2017 lúčili predškoláci so škôlkou. Predškoláci mali pre ostatných kamarátov pripravený bohatý program, ktorý zahŕňal rôzne divadielka, tančeky, básne i piesne.  Za ich celoročnú...

ZOBER LOPTU NIE DROGY

27.06.2017 20:16
Dňa 27.6.2017 sme sa zúčastnili tretieho ročníka Športových hier dievčat a chlapcov materských škôl v okrese Kysucké Nové Mesto – „Zober loptu nie drogy“, ktorý usporiadali Spoločný školský úrad Rudina a Školský úrad KNM v areáli ZŠ- Nábrežná v KNM. Hier sa zúčastnilo 7...

ŠPORTOVÝ DEŇ - LETO

08.06.2017 20:14
Deti sa zišli na školskom dvore, kde pani učiteľka ich privítala a oboznámila s plánom športového dopoludnia s disciplínami, ktoré boli pripravené. Následne si všetci zatancovali a zaspievali „Keď si šťastný ...“ potom sa deti rozišli na stanoviská podľa tried a súťaže...

MDD - HASIČI

01.06.2017 20:25
Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (no nie všade) oslavuje každoročne 1. júna.  Na Slovensku  sa oslavuje od roku 1952 a ako by to bolo keby sme tento deň neoslávili aj s našimi...

MOTÝLIA ZÁHRADA

30.05.2017 23:54
Prostredníctvom aktivity „Motýlia záhrada“ mali deti možnosť sledovať vývoj motýľov. Na triedy č. 1 a č. 2. bolo zakúpených 10 húseníc v plastovej nádobke. Húsenice v nádobke deti pozorovali, no nesmeli nádobu otvoriť, až kým sa húsenice  nezakuklili o viečko  nádoby....

DIVADLO "ABECEDA ZDRAVIA"

22.05.2017 22:47
V tento deň k nám zavítal ujo herec z divadla SLNIEČKO a pokúsil sa deťom priblížiť všetko o zdraví, ovocí a zelenine a to prostredníctvom abecedy. Deti sa mohli dozvedieť to ako bojovať proti horúčke napríklad šípkovým, alebo zázvorovým (ďumbierovým) čajom....

DIVADLO "DANKA A JANKA"

20.05.2017 22:56
Navštívili nás dve sestry, ktoré boli  úplne rovnaké. Danka je ako Janka a Janka ako Danka. Porozprávali nám dobrodružstvá s človiečikom z budíka, s Gevenduchou, s medveďom Demeterom. Tak, ako aj v literárnej predlohe, toto predstavenie riešilo vzťahy malých dievčat dvojičiek medzi sebou. Bola...

DEŇ MATIEK

18.05.2017 22:20
Pri príležitosti osláv sviatku „Deň matiek“ sa v našej MŠ poriadala dňa 18.5.2017 slávnosť pre všetky mamičky. Deti mali pre deti pripravený pekný program plný básní piesní, divadielok, či krátkych scénok. Po skončení besiedky deti obdarovali mamičky darčekom (záložka do knihy, zdobená slamka...

DEŇ NARCISOV

07.04.2017 22:22
7. apríl 2017 patril „Dňu narcisov.“  Žltá farba kvetu je symbolom života a nádeje. Naša MŠ  sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky, ktorá je určená na pomoc onkologickým pacientom a na výskumné účely v boji proti rakovine. Prostredníctvom...

ZÁPIS DO 1. TRIEDY

03.04.2017 20:05
V škole sa deti predstavili krátkym programom, zarecitovali, zaspievali a vyplňovali pripravený test. Bola to pre deti nová skúsenosť, ale odchádzali spokojné, s dobrými pocitmi aj s malým darčekom od školákov. ZÁPIS DO 1. TRIEDY  
1 | 2 | 3 | 4 >>