POZOR ZMENA!

26.03.2015 15:50

Telefónne číslo do MŠ sa mení. Nové tel.č. : 0904 797 844